Novi Sad

诺维萨德,塞尔维亚北部城市,同时也是塞尔维亚第二大城市,仅次于贝尔格莱德。伏伊伏丁那自治省首府与经济、文化中心,也是南巴奇卡地区的行政中心。