KFM981

SMG旗下全新欧美流行音乐电台KFM981。
The New Beat of Shanghai!和年轻人在全球潮流文化里冲浪玩乐。
汇聚音乐、时尚、创意、影视、上海本地新鲜资讯。上海FM98.1